Zenginlik ve bereket için okunan dua; Bismillahirrahmanirrahim

 Kulillahümme malikül mülki tütil mülke men teşau ve tenziül mülke mimmen teşau ve tüizzü men teşau ve tüzillü men teşau biyedikel hayr inneke ala külli şeyin kadir. Tülicülleyle finnehari ve tuhlicunnehara filleyli ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyiti minel hayy ve terzuku men teşau bi gayri hisab.

Zenginlik için veya malında çoğalma isteyen kişilerin bu duayı en az 4 kez zikretmeleri gerekmektedir. Borçlardan kurtulmak isteyenler için bu duayı 41 defa ard arda okumak ve aralarda dünya kelamı konuşmayacak şekilde okumak faziletli olmaktadır.

Zenginlik ve refaha ulaşmak isteyen kişilerin zenginlik için ya Ganiyyü esmasını zikretmeleri de faziletli olmaktadır. Allahu Teala ya dua ederek esmaları da okumanın bolluk ve berekete ulaşmak açısından birçok fazileti ve faydası bulunmaktadır. Zenginlik duası olarak nitelendirilen duanın okunması aynı zamanda refaha ve huzura ulaşmak içinde okunan dualar arasındadır. Allahu Tealanın dilediğini zengin kılığını dilediğini yaşattığını ve dilediğini öldürdüğünü ifade eden zenginlik duasının anlamını da bilerek dua etmek faziletinin hızlı olmasına fayda sağlamaktadır.

Tüm dualarda olduğu gibi zenginlik duasının da okumadan öncesinde istiğfar ve salavat çekmek kabulüne vesile olması bakımından önemli olmaktadır. Zenginlik duası okumak için abdest almak ve huzur üzere okumak önerilmektedir. Zenginlik duası aynı zamanda birçok açıdan bereketlenmeye vesile olan bir dua olarak okunmaktadır. 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski